ארכיון
Please reload

תגיות
Please reload

הערת פסיקה: קישורית שירותי קול סנטר בע"מ נ' אמוץ דקל

December 5, 2019

פסק הדין "קישורית שירותי קול סנטר בע"מ נ' אמוץ דקל" עוסק בתביעתה של חברת קישורית לקבלת פיצוי כספי בגין נזקים שנגרמו לה בשל כך שאחד מעובדיה, אמוץ דקל, פעל להקמת חברה מתחרה בעודו עובד אצלה. דקל חתם על תניית אי תחרות בחוזה העבודה שלו, ובמסגרת פסק הדין בחן ביה"ד אם לקישורית עמד אינטרס לגיטימי הראוי להגנה שבגינו יש לאשר את התנייה (בהתאם להלכת צ׳ק פוינט). נקבע שלא הוכח כי לקישורית היה סוד מסחרי, שהיא העניקה לדקל הכשרה מיוחדת או שהיא שילמה לו תמורה מיוחדת עבור הגבלת העיסוק.

 

בכל הנוגע לאינטרס של חובת תום הלב וחובת האמון, נקבע שאומנם נפל פגם בהתנהגותו של דקל, שפנה לשלושה עובדים של קישורית בהצעה לעבור לעבוד בחברה החדשה שלו, אך מכיוון שהפנייה לא נעשתה טרם מתן ההודעה המוקדמת ומאחר שהיא לא הניבה את התוצאה המיוחלת ולא נגרם נזק, נדחה גם רכיב התביעה הזה.

 

בהינתן הקביעה העובדתית שאכן נפל פגם בהתנהלותו של דקל ושהוא פעל "בניגוד לחובת הנאמנות וההגינות שחלות עליו כעובד", ראוי היה בעיני להעניק לקישורית פיצוי מסוים גם ללא הוכחת נזק. זאת לאור חשיבות האמון בין הצדדים בחוזה עבודה שהוא חוזה יחס מתמשך ומכוח תקנת הציבור "שלא יהפוך העובד ל"סוס טרויאני" אשר בא בחצריו של מעסיקו ויצא ממנו ונתח בידו" (מנחם מן נ' ספיר ספרינט בע"מ).

 

חובת תום הלב היא חובה בסיסית בדיני עבודה, והיא חולשת על כל השלבים השונים של יחסי העבודה. מדובר בחובה שחלה הן על העובד והן על המעסיק מתוך שאיפה לייצר נורמה של יחסי עבודה המתבססים על התנהגות הוגנת וישרה. לעיתים חובת תום הלב מעוררת קושי יישומי שכן היא מנכיחה את ההתנגשות בין העולם האנושי והעולם המשפטי במקרים בהם החוק והמוסר לא חופפים בהכרח. אולם, חשוב לזכור שחובת תום הלב היא לא רק חובה מוסרית, אלא היא חובה משפטית שסנקציה בצידה.

כידוע, תום הלב מעוגן בסעיף 12 ובסעיף 39 בחוק החוזים, ומוחל על דינים נוספים במשפט באמצעות סעיף 61(ב) לחוק החוזים. בניגוד לסעיף 12 הכולל סנקציה מפורשת על הפרת תו"ל במהלך משא ומתן, סעיף 39 לא כולל אף הוראה בכל הנוגע לאי קיום חוזה בתו"ל. לפי פרשנותו של אהרון ברק בפס"ד שרותי תחבורה ציבוריים באר שבע בע"מ, הדבר נובע מכך שבפועל התוצאות להתנהגות בחתו"ל יכולות להיות רבות ומגוונות.

 

ב