RSS Feed
ארכיון
תגיות

עדכון שבועי - 19.07.2018

אושרו תקנות האוסרות על עבודת בני נוער באתרי בניה כחלק מהמאבק בתאונות העבודה הקטלניות וליקויי בטיחות חמורים באתרי בניה, שעד כה גבו את חייהם של 23 בני אדם מתחילת השנה, ביום רביעי 18.07.18 אישרה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת תקנות האוסרות לחלוטין העסקת בני נוער באתרי בניה, למעט בשביל חניכה מקצועית על פי חוק החניכות, התשי"ג-1953. עד התקנות, כבר היה קיים איסור על בני נוער מתחת לגיל 18 לעבוד בגובה באתרי בנייה, אולם כחלק מבעיית האכיפה בענף גם סוגיה זו לא נאכפה, והוחלט כעת לאסור כליל על עבודת בני נוער באתרי בנייה. בעקבות הכנסת הסוגיה לתקנות, בנוסף לצווי בטיחות ולעיצומים כספיים, מעתה האיסור על העסקת בני נוער ייאכף גם באכיפה פלילית. מהלך זה מצטרף למהלכים רבים שננקטים בכדי לטפל בבעיית הבטיחות בענפי ובני