RSS Feed
ארכיון
תגיות

עדכון שבועי 22.4

תנאים מפלים על רקע גיל בהסכם קיבוצי השבוע פורסם כי טייס אל על לשעבר מיכאל כץ, עתר לבית המשפט העליון בבקשה לבטל את פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה בנושא גיל הפרישה של טייסים בחברה. בית הדין קבע שהטייסים הוותיקים של אל על, שבשל דרישה רגולטורית (הנובעת מתקנה 21 לתקנות הטיס, ותיקון 172 לאמנת שיקגו בנוגע לתעופה אזרחית בינלאומית) אינם יכולים לשמש כקברניטים אחרי גיל 65, ישתכרו כמו טייס משנה, משכורת נמוכה יותר מזו של קברניט. בפסק הדין נקבע כי הפחתת השכר הינה מידתית, וגם לו נקבע שמדובר באפליה, אל לבית המשפט לשנות בעצמו את תנאי ההסכם הקיבוצי, ועליו להחזיר את הצדדים לשולחן המשא ומתן, על"מ שכלל השיקולים והפשרות של שני הצדדים ילקחו בחשבון. כץ טוען עוד כי בהסכם עליו חתם ועד הטייסים בשנת 2008, בו נקבעו ה

הערת פסיקה- זכותו לפרטיות של עובד במסגרת הליך משפטי

בפסק דין שניתן במרץ 2018 (עע (ארצי) 40711-04-17 פישר תעשיות פרמצבטיות בערבון מוגבל נ' אברהם שטטר) בחן בית הדין הארצי האם יש לאפשר למעסיק לאחר סיום יחסי העבודה גישה לדו"חות איכון למכשיר טלפון נייד שניתן לעובד על ידי המעסיק. העובד היה סוכן מכירות שקיבל מהחברה המעסיקה רכב וטלפון נייד על מנת שישמשו אותו למכירותיו ברחבי הארץ. לאחר שבע עשרה שנות עבודה הוזמן לשימוע לפני פיטורים, שם נטען בפניו שאיכות עבודתו ירדה בשנתיים האחרונות, וקיימת "אי אמינות לגבי שעות העבודה" שלו, בשל חשש שהעובד מנצל את הגמישות שבעבודתו לעיסוק צדדי כסוכן נדל"ן. לאחר שפוטר, הוגשה תביעה מצד העובד לבית הדין האזורי לעבודה בנצרת על אי תשלום זכויות, בינן שעות נוספות. במסגרת הדיון בתביעה העלתה המעסיקה את הבעייתיות שבבחינת שעות העבודה

הערת פסיקה: שדולת הנשים בישראל נ' מדינת ישראל (נציבות שירות המדינה)

ביום 08.04.2018 נתן בית הדין האזורי בירושלים סעד זמני לטובת שדולת הנשים כנגד תכנית הכשרה לחרדים גברים בלבד. בהערת פסיקה זו אסקור בקצרה את החלטת בית הדין, ואפרוש את הטיעונים השונים בנושא, כמו כן אציג פתרון אפשרי בעיני לבעיה הסבוכה הזו. מכיוון שמדובר בסעד זמני חשוב להזכיר כי ההחלטה הינה תמציתית מאוד, וכן כי קביעות בית הדין בהחלטה הן לכאוריות בלבד. במרכזה של הפרשה עומדת תכנית הכשרה מטעם המדינה בשם "משפיעים – חרדים לשירות הציבורי". מטרתה של התכנית היא לגייס עתודה של אקדמאיות ואקדמאיים מצטיינים מהמגזר החרדי, אשר יעברו בתכנית הכשרה משמעותית ואינטנסיבית של חצי שנה אשר אמורה להכינם לעבודה בשירות הציבורי. במקביל להכשרה, מושמים עמיתי התכנית במשרות בשירות המדינה. בתום חצי שנת ההכשרה, העמיתים מיועדים לה

עדכון שבועי 11.4.18

מחלוקות קואליציוניות משהות קידום הצעת חוק העוסקת באיסור כפיית עבודה בשבת בימים אלו מקודמת על ידי חברי הכנסת עליזה לביא (יש עתיד) ומיקי זוהר (ליכוד) הצעת תיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה שמטרתה מתן אפשרות לכל עובד לסרב לעבוד ביום המנוחה השבועי, לעומת המצב כיום בו הזכאות לסירוב מותנית בהצהרה על אורח חיים דתי לפי סעיף 9ג לחוק. בתוך כך, נשמרת ההחרגה המצויה כיום לחיוב עבודה בשבת מצד מעסיקים בענפי משק מסוימים, כגון ביטחון, מזון או מלונאות, לצד אפשרות של מתן היתר מיוחד לבתי עסק נוספים. הצעת התיקון עברה קריאה ראשונה (קישור לנוסח), ומצויה כרגע בהכנה לקראת קריאה שנייה ושלישית. עם זאת, התנגדויות של גורמים בקואליציה המבקשים לשנות את נוסח התיקון הובילו השבוע לדחיית קידומו. התומכים בהצעת התיקון מזכירים מספר ס

עדכון שבועי: 1.4.18

טיפים למלצרים במסגרת פרשת עומרי קיס ניתן השבוע פסק-דין תקדימי, בו קבע בית-הדין לעבודה כי טיפ (תשר) שיקבל מלצר ייחשב כחלק משכרו. החל מה-1.1.19, על המעסיקים תחול חובה לרשום את הטיפים ולדווח עליהם; בתמורה לחיוב הטיפים הללו במס, המלצרים ייהנו מזכויות סוציאליות כגון ימי מחלה וגמלות פנסיה, מהן לא נהנו כל עוד הכנסתם הושגה "מתחת לשולחן" וללא דיווח לרשויות. עוד נקבע כי הטיפים יתחלקו בין כל נותני השירות במסעדה (עובדי מטבח, ברמנים וכו'). הנשיא היוצא של בית-הדין הארצי, יגאל פליטמן, הכיר בעובדה שהלכה זו סוטה מקביעת בג"ץ בפרשת אסתר כהן (לפיה טיפים ייחשבו כחלק מהכנסת המלצר ולא כהכנסת המסעדה), אך קבע כי אי-מוכנותו של המחוקק להתערב חייבה את בית-הדין הארצי לפעול להסדרת הנושא. תבנית ההעסקה של מצילים השבוע פסק