RSS Feed
ארכיון
תגיות

הערת פסיקה: פס"ד קלינור – על העסקה עקיפה, ישירה ומה שביניהם

בפסק הדין ע"ע (ארצי) 29196-11-17‏ אינה דוקטור - קלינור שירותים לישראל בע"מ (להלן: פסק דין קלינור) שניתן בידי בית הדין הארצי לעבודה, נידון ערעורן של עובדות קבלן שהועסקו ע"י חברה קבלנית למתן שירותי ניקיון ואחזקה בבית אבות. העובדות התפטרו מעבודתן אצל חברת הקבלן בעקבות סיום ההתקשרות בין חברת הקבלן לבין בית האבות, מזמין השירות. במקום לקבל שיבוץ במקום חדש ע"י חברת הקבלן באותם תנאי עבודה כפי שהוצע להן, הועסקו ע"י בית האבות באופן ישיר. בפרשה נידונה, בין היתר, זכאותן של העובדות לפיצויי פיטורין מחברת הקבלן. לפי סעיף 1 לחוק פיצויי פיטורים, המעסיק האחרון משלם את כלל פיצויי הפיטורין מתחילת העסקת העובד במקום העבודה, וכך נשמרות זכויותיהם של העובדים ככל שהמעסיק משתנה אך מקום העבודה נשאר זהה. אולם, כאשר מדוב