RSS Feed
ארכיון
תגיות

עדכון שבועי 24.05

פערי שכר גדולים בין עצמאיים לעצמאיות במחקר שפורסם השבוע על ידי משרד הכלכלה עולים נתונים המצביעים על פערי שכר גבוהים בין עובדים עצמאיים לעובדות עצמאיות, כ-21% בבחינת השכר הממוצע לשעה (56 ₪ לאישה למול 68 ₪ לגבר). יצוין כי מדובר בשיעור דומה לממוצע ה-OECD, ובשיעור דומה לפערי השכר בין השכירים, העומד על כ-20%. המחקרים מצביעים על ארבע סיבות עיקריות לפערי השכר בקרב העצמאיים. הראשונה, היא הטעם למוטיבציה לבחירה לעבוד כעצמאי, כאשר בעוד התשובות הרווחות אצל גברים קשורות לרווחיות והעצמאיות שבכך, בין התשובות הנפוצות בקרב הנשים ניתן למצוא רצון לתעסוקה בשעות עבודה גמישות ורצון לפתח כישרונות שונים. בהתאם לכך, הבדל שני הנגזר מהמוטיבציה הוא היקף שעות העבודה, כאשר גברים עצמאיים עובדים כ-43% יותר מאשר נשים עצמאיו

הערת פסיקה: עומרי קיס נ׳ המוסד לביטוח לאומי

בפסק דין שניתן לפני מספר שבועות על-ידי בית הדין הארצי לעבודה (בהרכב מורחב של שבעה שופטים) נקבעו מספר הלכות חדשות בנושא מעמדם של ״טיפים״ בדיני עבודה, שיכנסו לתוקף בתחילת 2019. פסק-הדין, בעניינו של עומרי קיס, נכתב על-ידי הנשיא פליטמן והוקרא על-ידו בטקס הפרישה שלו לגמלאות. סוגיית מעמד הטיפים מעוררת ארבע שאלות מתחום דיני העבודה. ראשית, האם טיפים נחשבים כחלק מהשכר לצורך חובת המעביד לשלם שכר מינימום, או שמא חייב המעביד לשלם שכר מינימום (לפחות) ללא קשר לטיפים שמקבל העובד מלקוחות? שנית, האם הטיפים נחשבים כחלק מהשכר לצורך תשלומים סוציאליים בהם חייב המעביד, כמו דמי חופשה, מחלה, הפרשות לקרן פנסיה וכיוצא בזה? שלישית, האם הטיפים נחשבים כחלק מהשכר לצורך חישוב זכויותיו של העובד מול הביטוח הלאומי, כאשר הזכו

עדכון שבועי 10.05.18

הרפורמה בנמלים: בשבוע שעבר פצחו עובדי נמל אשדוד ב"שביתה איטלקית" במחאה כנגד הרפורמה המתגבשת בנמלים, תוך "הקפדה" עודפת על כללי הבטיחות הגורמת באופן מכוון לירידה בתפוקת הנמל. ביום א' 06.05.18 הוציא בית הדין האזורי בבאר שבע, צו מניעה זמני המורה להסתדרות, ולוועדי העובדים שלא להשבית, לשבש או לקיים עיצומים הפוגעים בעבודה הסדירה והתפוקות של נמל אשדוד. על אף הצו, ביום ד' 09.05.18 פתחו עובדי הנמלים באשדוד ובחיפה בשביתה כללית שכללה את הפסקת פעולות הפריקה והטענה בשני הנמלים. השביתה נפתחה על רקע הטענה כי משרד התחבורה הפר את ההסכם עם עובדי הנמלים בנוגע להשקעה בתשתיות. לפי התקשורת השביתה לא תואמה עם ההסתדרות, ועל כן נכון לכרגע אין לוועדי העובדים סכסוך עבודה פעיל, כך שלכאורה השביתה אינה חוקית. בערב יום ד'

עדכון שבועי 30.4

סכסוך באל על – הפסקת מימון ביטוח סיעודי ביום שני 23.4 פורסם כי עובדי אל על מתכוננים למאבק בהנהלה בשל הפסקת המימון לביטוח סיעודי עבור כ-4000 עובדי החברה הקבועים. החברה עתידה להפסיק את הכיסוי הביטוחי, למרות שהוא מעוגן בהסכם הקיבוצי שתוקפו עד חודש אוגוסט 2018. הכיסוי יופסק בגלל הרפורמה בביטוח הסיעודי, שנכנסה לתוקף בראשון בינואר 2018, וביטלה את האופציה לרכוש ביטוחים סיעודיים באופן קולקטיבי. לפי דברי הוועד, ביטול המימון יאלץ את עובדי החברה לשלם מאות שקלים בחודש מכיסם עבור ביטוח סיעודי, כאשר עבור כ-80% מעובדי החברה שמשתכרים שכר נמוך מדובר בכ-5% ממשכורתם. בהמשך השבוע העובדים הפגינו למען מטרה זו. בפסק דין של ארגון המורים נגד מרכז השלטון המקומי שניתן בספטמבר 2009 קבע בית הדין הארצי כי הסדר ההפרשות של