top of page

בלוג זה נכתב על-ידי תלמידי/ות הקורס ״מעבדה בדיני עבודה״ בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, בהנחיית פרופ׳ גיא דוידוב. לצד המטרה הפדגוגית של כתיבת הפוסטים לבלוג, השאיפה היא לספק מידע עדכני למתעניינים/ות בדיני עבודה, לצד ניתוחים של התפתחויות בתחום.

 

בנוסף לתלמידי/ות הפקולטה, מעת לעת יפורסמו פוסטים-אורחים מאת מרצים/ות וחוקרים/ות לדיני עבודה. פרופ׳ דוידוב ישמש כעורך הבלוג.

 

היוזמה לבלוג זה שואבת השראה מפרוייקט דומה שעוסק בדיני עבודה בארה״ב ומתנהל בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת הרווארד. 

 

הדעות המובאות בבלוג הן של הכותבים/ות בלבד, ואינן מבטאות בהכרח את עמדת העורך וכמובן גם אינן על דעת האוניברסיטה העברית. כמו כן יובהר כי איננו יכולים לקחת אחריות על דיוק המידע המופיע בבלוג, ואין בדברים הכתובים בו משום תחליף לייעוץ משפטי או לבדיקה עצמאית. 

הערות ותגובות יתקבלו בברכה.

לקבלת עדכונים

bottom of page