RSS Feed
ארכיון
תגיות

עדכון שבועי 14.03.2019

בית הדין הארצי לעבודה דחה בעסק (ארצי) 61532-12-16 את ערעורה של רשת הדיור המוגן "בית בלב" על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה אשר חייב את הרשת לפצות את הסתדרות העובדים בסכום של 300,000 ₪ בשל ניסיונותיה לחבל במאמץ העובדים להתאגד במקום עבודתם. הפרשה החלה בשנת 2016 כאשר באחד מסניפי הרשת, חלק מעובדי הרשת הפרא רפואיים, האחיות, ועובדים אדמנסטרטיביים אחרים ביקשו להתאגד בהסתדרות, הנהלת הרשת לא השלימה עם המהלך ופעלה לסכל את התאגדותם בכל מיני אמצעים לרבות איומים בפיטורין. בית הדין קבע כי התנהלות ההנהלה הייתה פוגענית ופעלה לסכל התאגדות העובדים על פי דין, ופסק פיצויים לטובת ההסתדרות בסך של 300,000 ₪. הנהלת הרשת הגישה ערעור על פסק הדין, בית הדין דחה את הערעור וחזר על קביעת בית הדין האזורי לפיה, הנהלת ה