RSS Feed
ארכיון
תגיות

הערת פסיקה: מעבר מקום העבודה כהרעה בתנאי עבודה

בעניין מאירזון - אידאה איכות ברהוט בע"מ (להלן: מאירזון) ניתן פסק דין בבית הדין האזורי בתל אביב בעניין הרעה בתנאי העבודה, ובשאלה אם אפשר לקבל פיצויי פיטורים לפי סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים בשל מעבר של מקום העבודה. במקרה זה, עבר המפעל מהמושב נווה ימין לאזור התעשייה סלעית, מרחק של כ-17 ק"מ. למרות המרחק, ואף שהמרחק האווירי בין המיקום החדש לביתו של העובד קרוב יותר, טען העובד כי בעקבות המעבר והתחבורה הציבורית למיקום החדש, התארך זמן ההגעה לעבודה בכשעה לכל כיוון ועלות הנסיעה עלתה בכ-15 ש"ח נוספים לכל כיוון (פי שלושה וחצי ממחירה הקודם). אכן, ניתן לראות מבחינת כבישים בגוגל מפות כי המרחק התארך בערך כפליים בין שני מקומות העבודה בשל הכבישים הקיימים. אציין כי בפסק הדין התעוררה מחלוקת בעניין אמינות הגרס

הערת פסיקה: מוסד הבוררות וזניחת הקוגנטיות

פסק-הדין סע"ש (י-ם) 57268-08-18‏ ‏תומר בן יוסף - מועדון הכדורגל א.ג. בית"ר ירושלים (2001) בע"מ, שניתן בבית-הדין האזורי בירושלים, עוסק בתביעת שחקני כדורגל לפיצויי פיטורים ופיטורים שלא כדין כנגד מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים. בית הדין קיבל את בקשת המעסיק לעיכוב הליכים משפטיים בתביעה והעברת הדיון למוסדות הבוררות הפנימיים של ההתאחדות לכדורגל. עיקר המחלוקת בין הצדדים נוגעת לחוק פיצויי פיטורים. בהתאם לסעיף 3 לחוק הבוררות, לא ניתן להעביר לבוררות עניין שאינו יכול לשמש נושא להסכם בין הצדדים. לאור זאת, לפי ההלכה אין לקיים בוררות לגבי נושאים קוגנטיים (להרחבה וביקורת על ההלכה ראו מרדכי (מוטי) מירוני "ההלכה המגבילה את השימוש" משפטים, לט (תש"ע) 499). ברם, בעניינינו מדובר בבוררות מכוח סעיף 10(א) לחוק הספורט