RSS Feed
ארכיון
תגיות

עדכון שבועי - 27.06.18

סכסוך העבודה בעקבות רפורמת הנמלים הסתדרות העובדים הכללית פנתה לאחרונה לבית-הדין הארצי לעבודה בבקשה לאפשר לעובדי הנמלים לשבות. זאת לאחר כשלושה שבועות של מו"מ בנוגע לרפורמה בנמלים, שלטענת ההסתדרות נקלעו למבוי סתום בחלק מהנושאים – כגון תנאי הפרישה מרצון לעובדי דור א' והבעלות על חלק מהרציפים. בקשה זו של ההסתדרות נדחתה ע"י בית-הדין, שקרא לצדדים לשוב לשולחן המו"מ בכפוף לדיונים נוספים שנקבעו לחודש יולי. במקביל, מחאתו של ראש ועד העובדים בנמל חיפה בזמן הדיון בבית-הדין הובילה לביטול טקס הנחת אבן הפינה של הפרויקט לפיתוח חזית הים העירונית. חובת זהירות מוגברת ביחס לשליחת הודעות דוא"ל בעבודה בית-הדין הארצי קבע כי הודעת דוא"ל, שנשלחה ל-11 עובדי החברה ובה פירוט על אודות "בעיות משמעת חמורות ביותר" שבגללן פוט

הערת פסיקה - פרשנות החריגים לתחולת חוק שעות עבודה ומנוחה

לאחרונה הוכרע ערעור בתביעה שעסקה, בין השאר, בפרשנות החריגים לתחולת חוק שעות עבודה ומנוחה (ע"ע 30933-09-16 פיטרו הכט נ' דותן דהן, 7.5.2018). העובד, מנהל מכירות בחברת רהיטים קטנה, התפטר לאחר כשמונה שנות עבודה בשל מתח נפשי קשה, ובתגובה טענו בעלי החברה כי מתקיים החריג שבסעיף 30(א)(5) לחוק שעות עבודה ומנוחה – "עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי" – שמונע את זכאות העובד לתשלום בגין שעות נוספות. בית-הדין הארצי הפך את פסק-הדין של הערכאה קמא, וקבע כי מתקיימים שני התנאים החלופיים שבסעיף 30(א)(5): "תפקיד הנהלה" ותפקיד הדורש "מידה מיוחדת של אמון אישי". המשך הערה זו יוקדש לבחינת התנאים במקרה פיטרו הכט, ברוח המגמה לפיה יש לפרש את חריגי סעיף 30(א) בצמצום (עליה עמד בית-הדין בפס

עדכון שבועי - 07.06.18

החרפת העיצומים ברשות מקרקעי ישראל בשנת 2009 הוכרז כי רשות מקרקעי ישראל תתחיל ליישם רפורמה ארגונית משמעותית ברשות. השינוי הארגוני שמקדמת ההנהלה, אשר לא נעשה בתיאום עם ועד העובדים הארצי של רשות מקרקעי ישראל, הוביל לעיצומים של העובדים כנגד הרפורמה. עד יום ב' 04.06.2018 העיצומים כללו אי קבלת קהל במחוזות שונים. ביום ב', בהנחיית הוועד, החלו לנקוט בעיצומים נוספים כמו אי קבלת קהל בכל המרחבים, התנגדות לשיתוף פעולה של העובדים בפגישות והנחיות הקשורות לשינוי הארגוני וכן העובדים לא יספקו מענה טלפוני. בין הסוגיות שבמחלוקת מעבר לרפורמה, היא דרישת העובדים להחזיר את המוקד הטלפוני החיצוני לפניות הציבור לתוך עבודת רשות מקרקעי ישראל, כפי שמתחייב מפסק דין שניתן לאחרונה לבקשת הוועד וההסתדרות. לפי פרסומים, הוועד ט