ארכיון
Please reload

תגיות
Please reload

מאמר דעה: ההבטחה המנהלית בדיני עבודה

January 15, 2020

במקרה שארע לאחרונה, מספר מהנדסים עובדי משרד ממשלתי קיבלו הודעה מהמשרד לפיה הושג הסכם עם נציבות שירות המדינה בדבר העברתם ל״חוזה מומחים״. שינוי זה נועד לשפר את תנאי העסקתם של אותם מהנדסים. אולם כמה חודשים מאוחר יותר הם עודכנו בכך שהמעבר לא אושר על-ידי הנציבות. הם טוענים בין היתר לאי קיום הבטחה מנהלית. מקרים מעין אלה אינם נדירים ביחסי עבודה. במאמר דעה זה אבקש לבחון בקצרה את סוגיית ההבטחה המנהלית ויישומה בדיני העבודה.

 

הבטחה מנהלית

 

הבטחה מנהלית נועדה לתת הגנה לציפיות או להסתמכות של האזרחים שבאים במגע עם המנהל הציבורי ומקבלים ממנו סוגים של התחייבויות שלא עומדות בדרישות הפורמאליות של חוזה מנהלי. מוסד ההבטחה המנהלית נוסד בפס"ד סאי-טקס בו נאמר שאם ניתנה הבטחה בתנאים מסוימים, הרשות מחויבת אליה. כיום, בתי המשפט אוכפים הבטחות מנהליות (בתנאים שיפורטו להלן), אך רק לגבי הבטחות ספציפיות ואינדיבידואליות.

 

חשוב להבחין בין הבטחה להחלטה מנהלית. הבטחה נתפסת כחלשה יותר מהחלטה סופית ועניינית של הרשות. מנגד, יש להבחין גם בין הבטחה למדיניות כללית, כי החלטות של מדיניות כללית אינן סופיות ומעצם טבען ניתנות לשינוי.

 

התנאים המצטברים לקיום הבטחה מנהלית מחייבת שנקבעו בפס"ד מנצור ופס"ד לבני הם:

1. נותן ההבטחה היה בעל סמכות לתת אותה.

2. הייתה לו כוונה להקנות לה תוקף משפטי.

3. הוא בעל יכולת למלא אחריה.

4. אין צידוק חוקי לשנות או לבטל את ההחלטה.

 

בהעדר תנאים אלה, לא ניתן לחייב את הרשות במה שנראה כהבטחה. אמנם, יש לציין שבפסק דין דישון נקבע שככל שהפגם אינו גדול, ניתן לחייב את הרשות לעמוד בהבטחתה. ישנן מספר דוקטרינות שאפשר להסתמך עליהן בכדי לדרוש למלא את ההבטחה במקרים מסוימים, שנראה שהמתאימה ביותר בענייננו היא "הסמכות הנחזית" (פס"ד שלמה אפללו