ארכיון
Please reload

תגיות
Please reload

הערת פסיקה: הרמת מסך ודיני זכיינות כאמצעים להגנה על זכויות עובדים

פסק-דין סעש (חי') 9302-02-17 DONG WENG נ' אליבש השקעות בע"מ שניתן בבית-הדין האזורי בחיפה עוסק בתביעה של שני עובדים זרים מסין שהועסקו כשפים בסניף של רשת "אצה", אך לא קיבלו את הזכויות שהגיעו להם כדין. לפי החלטות הממשלה 2445 ו-4617, מי שהגיע למדינה כ"מומחה זר", לרבות מי שיש לו מומחיות ייחודית בתחום המסעדות האתניות, זכאי לשכר שלא יפחת מפעמיים השכר הממוצע במשק. במסגרת בקשת ההיתר שהגישה הנתבעת – חברה שהפעילה את המסעדה לפי זיכיון מהרשת – היא התחייבה בפני משרד הפנים לעמוד בהחלטות הממשלה, אולם לאורך חמשת שנות העסקתם של העובדים היא שילמה להם קרוב לשכר המינימום. בית-הדין קיבל את התביעה וקבע שעל החברה לשלם לתובעים כ-3.7 מיליון שקל, הכוללים השלמה לשכר שהגיע להם, שכר עבור שעות נוספות, פיצויי פיטורים, פדיון ימי חופשה שלא נוצלו, דמי הבראה, הפרשות לפנסיה, פיצוי על תלושי שכר לא תקינים, והוצאות משפט. 

 

העובדים תבעו בנוסף לחברה המעסיקה את בעל החברה ששימש גם כמנהל בפועל של המסעדה, באופן אישי, אך במקרה דנן בית הדין לא השתכנע כי הנסיבות מצדיקות "הרמת מסך". 

 

ההכרעה ניתנה על בסיס הראיות והעדויות שהוגשו מטעם התובעים, מאחר שמלבד הגשת כתב ההגנה, החברה ובעליה לא שיתפו פעולה עם ההליך, לא התייצבו לדיון ההוכחות ולא הגישו תצהירי עדות ראשית.

מהסיקור התקשורתי של המקרה עולה שהסיבה להתנהלות הנתבעים הינה שמדובר בזכיין שפשט את הרגל עוד לפני שניתן פסק-הדין, וכך נאמר על ידי הרשת – "מכיוון שמראש לא היה ביכולתו לשלם גם סכום זניח שהיה נפסק בתביעה, הוא החליט לא להגיע לדיונים ולפיכך התקבלו כל טענות התביעה – הגם שרובן מגוחכות ומופרכות".

 

בהינתן מציאות זו, מתעורר הצורך לבחון יותר לעומק אם לא הייתה הצדקה להטלת אחריות אישית על הבעלים של החברה המעסיקה במקרה כזה. הרמת מסך ההתאגדות היא כלי משפטי שמאפשר לייחס חובות וזכויות של חברה בערבון מוגבל לבעליה. השימוש בכלי נתפס כפעולה חריגה, כיוון שהיא נוגדת לעיקרון האישיות המשפטית הנפרדת, שנמצא בלב הרעי