ארכיון
Please reload

תגיות
Please reload

הערת פסיקה: התעמרות בעבודה וחוק הגנה על עובדים

January 5, 2020

בעניין סע"ש 26767-09-17 אבי כהן - חישולי הכרמל, התובע עבד בחברת חישולי הכרמל שנים רבות עד לפיטוריו. התובע עבד תחת ניהולו של הנתבע, שהיה גם חבר בוועד העובדים. לטענת התובע, הוא חשף שחיתויות שונות בחברה, לרבות בפעולותיו של הנתבע, ובשל כך סבל מהתנכלות והתעמרות בעבודה בהובלת הנתבע במסגרתם צומצמו סמכויותיו ונפגע שכרו. בהמשך, הוא אף הוכר כנפגע עבודה על-ידי המוסד לביטוח לאומי לאחר ויכוח עם הנתבע. ההתנכלויות כלפיו נמשכו, הוא נויד למחלקה ולתפקידים אחרים אותם ביצע למרות מגבלותיו הרפואיות עד שנתקף בהתקף חרדה ומאותו המועד לא שב לעבודה וניצל ימי מחלה וחופשה. לבסוף, הוא קיבל מכתב סיום העסקה.

 

בתביעתו תובע התובע, בין השאר, פיצוי על התעמרות, ומפנה תביעתו זו הן כנגד החברה המעסיקה והן כנגד הנתבע באופן אישי. דרישת הפיצויים מתבססת על חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), לצד מקורות כלליים יותר כחוקי יסוד, תקנת הציבור וקיום חוזה שלא בתום לב. בנוסף הוא מנסה להתבסס אף על הצעת החוק למניעת התעמרות בעבודה.

 

בהכרעתו, בית הדין האזורי בחיפה מזכיר את פס"ד מנחם נפתלי ואת פס״ד גיא אליהו, שבהם אימץ בית הדין האזורי בירושלים את עילת ההתעמרות, וקבע שם: "אכן הצעת החוק למניעת התעמרות בעבודה עברה בקריאה טרומית בלבד, וטרם נכנסה לתוקף, ואולם בית הדין מוסמך לדון ביחסי העבודה בין עובד למעסיק... על המעסיק מוטלת החובה מכוח ההתקשרות החוזית בין הצדדים לדאוג לרווחתם של עובדיו, ולספק להם סביבת עבודה השומרת על כבודם כאדם וכעובד, ומאפשרת ביצוע העבודה באוירה רגועה, ונטולת התעמרויות. חובה זו נובעת כאמור מחוזה העבודה בין העובד למעסיק, מהחובה לבצעו בתום לב, מהזכויות שנקבעו בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ומתקנת הציבור... עילה חוזית זו מקנה לבית הדין אף סמכות לפסוק פיצוי בגין עגמת נפש למי שמעסיקו אינו מקפיד על כבודו כאדם וכעובד ועל סביבת עבודה מכובדת ומכבדת.״

 

יחד עם זאת מדגיש בית הדין בהכרעתו, כי בפס"ד מנחם נפתלי קבע בית הדין כי אין להטיל חיוב בגין עילה של העסקה פוגענית על מי שאינם מעסיקיו של התובע, בהעדר קיומם של יחסי עובד מעסיק. לאור זאת קובע בית הדין כי אף שחלה חובה על המעסיק למנוע התעמרות, כלפי הנתבע, שהינו עו