ארכיון
Please reload

תגיות
Please reload

הערת פסיקה: הפליית אשה מוסלמית בטענה של העדפת לקוחות

December 31, 2019

בפסק הדין סע"ש (אזורי ת"א) 23-01-17 מריה מחאמיד - ניו שן קליניק בע"מ (פורסם בנבו, 08.09.2019) נידון עניינה של רופאת שיניים, אשר ביקשה להתקבל לעבודה אצל הנתבעת – מרפאת שיניים. לראיון העבודה הגיעה התובעת כשהיא עוטה חיג'אב, כיסוי הראש המסורתי של נשים מוסלמיות. התובעת נשאלה על ידי מנהל הקליניקה האם תסכים להוריד את החיג'אב במהלך עבודתה והשיבה בשלילה. עשרה ימים לאחר ראיון העבודה, התקשרה התובעת למנהל והקליטה את השיחה בה בישר לה כי נדחתה: "פניתי לצוות ושאלתי, וכולם אמרו לי שאת נראית נחמדה ועדינה ושבטח את רופאה טובה, אבל כולם חשבו שבאופן הזה, עם כיסוי הראש, זה לא יעבוד אצלנו במרפאה".

 

התובעת הגישה תביעה לפיצוי בגין הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988. הוראת הבסיס בחוק היא סעיף 2 (א)(1) לחוק אשר קובע את איסור האפליה בין דורשי עבודה מחמת גזעם, דתם ועוד. לענייננו רלוונטי סעיף 2(ב) בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, שקובע כי רואים כהפליה גם קביעת תנאים שלא ממין העניין. הנתבעת טענה כי הדרישה להסרת החיג'אב נועדה על מנת למלא את העדפותיהם של לקוחות בעלי דעות קדומות ולא בשל רצונם של עובדי המרפאה ומנהליה. לפיכך, ביקשה מבית הדין לקבוע כי התנאי שהעמיד מנהל המרפאה להסרת החיג'אב הוא תנאי "ממן העניין" כאמור בסעיף 2(ב), בהיותו נובע משיקול כלכלי-עסקי בלבד.

 

בית הדין דחה את הטענה וקבע כי גם אם עסקינן בהעדפת הלקוחות היא כלשעצמה אינה יכולה להכשיר אפליה. בית הדין הוסיף כי המעסיקה העלתה טענה זו על בסיס הרגשתו האישית של המנהל ולכל היתר חלק מעובדי המרפאה. משלא הוצגו בפניו ראיות לסברה כי קבלה לעבודה של רופאת שיניים עטוית חיג'אב עשויה להזיק לעסקי המרפאה אין  צורך לדון האם ישנה הצדקה לאפליה בה נקטה המרפאה.

 

עולה שאלה, מה היה קורה לו המעסיק יכול היה להוכיח כי מדיניות שוויונית עלולה לגרום לפגיעה כלכלית בעסק? בית הדין פוסק במקרה זה שאין בסיס לטענת הפגיעה הכלכלית ואף להפך – בפסק הדין מובא מחקר המראה שדווקא במערכת הבריאות עובדים דוברי ערבית באופן רחב היקף ואין רתיעה מצד לקוחות לקבל שירות רפואי. למעלה מן הצורך, מציין בית הדין שגם אילו הייתה פגיעה, עקרון השוויון הוא בעל חשיבות עליונה וההכרח ליישמו מחייב לעיתים מעסיקים פרטיים לשאת בעלויות מסוימות.

 

פסיקה זו עולה בקנה אחד עם ההלכה הפסוקה. בבג"ץ 4541/94 אליס מילר נ' שר הביטחון, מט(4)  94 (1995) נדונה ה