ארכיון
Please reload

תגיות
Please reload

הערת פסיקה: חיסיון הצדדים בסכסוך בתביעה שנדחתה

December 5, 2019

 

פסק הדין עע (ארצי) 14186-06-18 פלונית – דוד חיוט עסק בערעור על פסק דינו של ביה"ד האזורי לעבודה, במסגרתו נדחתה תביעתה של המערערת לפיצוי מכוח החוק למניעת הטרדה מינית. ביה"ד הארצי דחה גם הוא את עתירה והסכים עם קביעתו של ביה"ד האזורי כי המערערת לא הרימה את הנטל המוטל עליה להוכחת סיפורי ההטרדות וזאת משום שהעדיף כמהימנה את גרסתו של המשיב והעדים מטעמו, על פני זו של המערערת.

 

במסגרת פסק דינו של ביה"ד האזורי נקבע, על-ידי רוב ההרכב, שני נציגי הציבור, כי יש להסיר את החיסיון מפסק הדין ולפרסם את השמות המלאים של שני הצדדים. במסגרת הערעור, המערערת לא ערערה על קביעה זו אלא ביקשה עיכוב ביצוע בלבד. ביה"ד נעתר לדיון בנושא וזאת למרות שלא ניתן להגיש בקשה לעיכוב ביצוע על החלק מפסק הדין שלא הוגש עליו ערעור. לבסוף קבע ביה"ד הארצי כי אין לפרסם את שמה של המתלוננת בעיקר מהטעם שלא להרתיע מתלוננות פוטנציאלית. אולם, כן ראה לנכון להתיר את פרסום שמו של המשיב וזאת כדי לאפשר לו לנקות את שמו.

 

לדידי מדובר בפסיקה ראויה המכירה ברגישות של נושא ההטרדות והפגיעות המיניות והקושי לדווח עליהן. עם זאת ברצוני לגעת במספר נקודות שבית הדין לא נתן עליהן את הדעת, לפחות לא במידה מספקת לטעמי.

 

סבורני כי היה מקום להקדיש דיון רחב יותר בפסק הדין לעניין החיסיון ומדוע הסרתו עשויה לפגוע במתלוננות ומתלוננים פוטנציאלים. על אף החששות שעלו עם כניסתו של החוק למניעת הטרדה מינית לתוקף, בתי הדין לעבודה לא הוצפו בתביעות סרק ואף להפך, ניתן היה לטעון לתת דיווח. היקף התלונות לא משקף את היקף התופעה ולפיכך יש צורך לתמרץ את הנפגעות והנפגעים לדווח על המקרים בהם נפלו קורבן להטרדות ולפגיעות מיניות. אני מאמינה כי החלטת בית הדין, להשאיר את שמה של המערערת תחת חיסיון, משרתת מטרה זו. פרסום שמה אינו נדרש כדי לנקות את שמו של המשיב, בעוד שפסק הדין, גם ללא חשיפת שמה, מדבר בעד עצמו ומטהר את שם המשיב. אני ערה לעובדה שאילו פסק הדין היה מתפרסם באופן מלא, ללא כל חיסיון, היה יכול להגיע לידיהם של יותר אנשים, ולו רק בגלל שמדובר בידיעה "צהובה" יותר.

 

הפסיקה הכירה בזכות לשם טוב של אדם כנגזרת של כבוד האדם, שהרי זו זכות יסוד חוקתית. עם זאת, ובדומה לזכויות יסוד אחרות היא אינה מוחלטת. בפסק הדין שלפנינו ביה"ד נדרש לאיזון בין הפגיע