ארכיון
Please reload

תגיות
Please reload

הערת פסיקה: פס"ד קלינור – על העסקה עקיפה, ישירה ומה שביניהם

בפסק הדין ע"ע (ארצי) 29196-11-17‏ אינה דוקטור - קלינור שירותים לישראל בע"מ (להלן: פסק דין קלינור) שניתן בידי בית הדין הארצי לעבודה, נידון ערעורן של עובדות קבלן שהועסקו ע"י חברה קבלנית למתן שירותי ניקיון ואחזקה בבית אבות. העובדות התפטרו מעבודתן אצל חברת הקבלן בעקבות סיום ההתקשרות בין חברת הקבלן לבין בית האבות, מזמין השירות. במקום לקבל שיבוץ במקום חדש ע"י חברת הקבלן באותם תנאי עבודה כפי שהוצע להן, הועסקו ע"י בית האבות באופן ישיר. בפרשה נידונה, בין היתר, זכאותן של העובדות לפיצויי פיטורין מחברת הקבלן.

 

לפי סעיף 1 לחוק פיצויי פיטורים, המעסיק האחרון משלם את כלל פיצויי הפיטורין מתחילת העסקת העובד במקום העבודה, וכך נשמרות זכויותיהם של העובדים ככל שהמעסיק משתנה אך מקום העבודה נשאר זהה. אולם, כאשר מדובר בעובדי קבלן בתחום הניקיון, ישנן סיבות שלא להחיל כלל זה. בתחום זה, קודם כל, ישנה שכיחות רבה יותר של תחלופת מעסיקים, ובנוסף ישנו חשש שחברת הקבלן החדשה, גם אם תעסיק את העובדים הישנים, לא תוכל לעמוד בנטל תשלום פיצויי פיטורין גם על תקופת ההעסקה ע"י חברת הקבלן הישנה. מעבר לכך, כפי שעולה מפסק הדין דינמיקה (עד"מ 1011/04 א. דינמיקה שירותים 1990 בע"מ – טטיאנה וורונין ואח', שעוסק, גם הוא, בפיצויי פיטורין לעובדות ניקיון), רוב עובדי הניקיון הינם עובדים בלתי-מקצועיים שניתן להחליף בקלות, והינם גם לרוב בעלי נתונים דמוגרפיים דומים: נשים, מעמד סוציו-אקונומי נמוך, רמת השכלה נמוכה, גילאים צעירים במיוחד או מבוגרים במיוחד וריכוז גבוה של עובדים זרים. כך, ישנו חשש שחברת הקבלן החדשה תעדיף שלא להעסיק את העובדים מחדש כדי לא לשלם פיצויי פיטורין, ועובדים שגם ככה באים מאוכלוסייה מוחלשת ייוותרו ללא עבודה.

 

על כן, נוצרו הסדרים מיוחדים לעובדי ניקיון, בפסק-דין דינמיקה ולאחר מכן גם בצו הרחבה בענף, לפיהם במקרה של חילופי מעסיקים, העובד יהיה זכאי לקבל מהמעסיק היוצא פיצויי פיטורין על תקופת העסקתו אצלו. בנוסף, לפני חצי שנה תוקן תיקון מס' 33 לחוק פיצויי פיטורין ונוסף סעיף 9א, שקובע זכאות לפיצויי פיטורים בעת חילופי קבלנים במקום העבודה (אך, תיקון זה לא חל בעת העסקת העובדות ולכן לא נדון בפסק הדין). בצו ההרחבה ההגדרה ל-"חילופי מעסיקים" היא תחלופה של חברת קבלן אחת באחרת אצל אותו מזמין שירות, ונותרה השאלה, אם יש להחיל הסדר זה גם במקרה של מעבר להעסקה ישירה ע"י מזמין השירות.  

 

בשאלת התחולה של הוראת צו ההרחבה בית הדין השיב בשלילה. עם זאת, קבע שהמקרה נכנס לגדר סעיף 11(א) סיפא לחוק פיצויי