ארכיון
Please reload

תגיות
Please reload

מאמר דעה: על תקופת איסור הפיטורים בהריון ולאחר חופשת הלידה – הטוב, הרע והתוצאה

January 24, 2019

בשנים האחרונות אנו עדים לפסיקות של בתי הדין לעבודה המרחיבות את איסור הפיטורים בתקופה המוגנת בהריון ולאחר החזרה מחופשת הלידה באופן שאינו בהכרח נובע מהחוק עצמו. במאמר דעה זה אבקש לדון באופן ביקורתי בהיבטים העולים מפסיקת בתי הדין לעבודה ואעמוד על התוצאה (ההשלכות) של הסדר משפטי זה. 
 

חוק עבודת נשים נחקק כבר בשנת 1954. מאז ועד היום החוק עבר תיקונים וכעת הוא מן החוקים המפורטים בדיני עבודה. סעיף 9(א) לחוק קובע איסור פיטורים בתקופת הריון, וסעיף 9(ג)(1א) קובע איסור פיטורים בתקופה של 60 ימים לאחר תקופת הלידה וההורות. סעיף 9(ה) מוסיף על כך איסור פיטורים בעת טיפולי פוריות ולאחריהם. בתקופות אלה לא תינתן הודעת פיטורים אלא בהיתר השר.
 

בדברי ההסבר לסעיף 9(ג)(1א), בעת שתוקן באופן שהאריך את התקופה מ-45 ל-60 ימים, נאמר: "הארכת תקופת הגבלת הפיטורים לשישים ימים... תקשה על מעסיקים לפדות את ימי התקופה הקבועה בחוק, בכסף, ותעניק לעובדות הזדמנות ממשית לחזור ולהשתלב במקום עבודתן" (ה"ח הכנסת 126, כ"ה בטבת התשס"ז, 15.1.2007).
 

הפסיקה הלכה צעד נוסף קדימה, על בסיס אותה תכלית, בקביעתה כי מעסיק אינו יכול לפדות את תקופת 60 הימים בכסף, כאשר התכלית היא לאפשר לעובדת שילדה להשתלב חזרה בעבודה ולהוכיח את עצמה מחדש (ע"ע (ארצי) 627/06 אורלי מורי - מ.ד.פ ילו בע"מ (2008)). כמו כן נפסק, כי גם במקרה שבו פיטורים בעת הריון לא נעשו בשל ההריון, אבל בכל זאת נאסרו על-ידי הממונה מטעמו של השר, יש צורך לאפשר השתלבות מחדש לאחר תקופת הלידה וההורות, ולקיים שימוע אם מחליטים לפטר בכל זאת (ע״ע (ארצי) 42097-12-11‏ טניה חורי נ' רותם אמפרט נגב בע"מ (2016)). לאחרונה, בית הדין פסק גם כי לא ניתן ״לפדות״ בכסף את האיסור לפטר עובדת בתקופת ההריון עצמו, כלומר לשלם את שכרה מבלי שתגיע לעבודה, לנוכח חשיבותה של הזכות לעבוד (ע"ע (ארצי) 44776-05-16  נאוה סירטו - הפניקס קרנות פנסיה ותיקות ומאוזנות בע"מ (2018)).