ארכיון
Please reload

תגיות
Please reload

עדכון שבועי - 10.1.19

January 10, 2019

הסכם קיבוצי חדש לעובדי בנק ישראל:

ביום רביעי האחרון, לאחר משא ומתן ממושך, נחתם הסכם קיבוצי חדש לתקופה של עשר שנים בין בנק ישראל, נציגות עובדי הבנק, הממונה על השכר באוצר וההסתדרות. הסכם זה יחול על עובדי בנק ישראל ויש בו שתי בשורות חדשות ומעניינות.

הבשורה הראשונה הינה זו לפיה יצומצמו פערי השכר הקיימים בין עובדי ״דור א׳״ לעובדי ״דור ב׳״ בבנק. פערי השכר הקיימים בין הדורות דווחו כעומדים על כ40%, ולאורך השנים עוררו סכסוכים וטענות. על מנת לצמצם פערי שכר אלו הוסכם שיינתנו תוספות שכר אחוזיות דיפרנציאליות לכלל 850 עובדי הבנק, שיהיו גבוהות יותר ביחס לעובדים השייכים ל״דור ב׳״. 

הבשורה השניה והמעניינת שהוסכמה בהסכם הקיבוצי החדש נוגעת לקליטתן של עובדות מזנון ותיקות בבנק, שהועסקו עד עתה דרך חברה חיצונית, כעובדות של בנק ישראל.

נראה כי הסכם זה מבטא את חובת הייצוג ההוגן המוטלת על ארגוני עובדים, שבאה לידי ביטוי בייצוג האינטרסים של קבוצות שונות בתוך הבנק, בהן קבוצת עובדי דור ב׳ וקבוצת עובדות המזנון. זאת כתיקון מסויים לכך שהפגיעה בזכויות עובדים אלה בוצעה, מן הסתם, בהסכמה מפורשת או משתמעת של ההסתדרות בהסכמים קודמים.

ראוי לשים לב גם לתקופת התחולה של ההסכם, 10 שנים. הסכם שכזה במידה רבה מיטיב גם עם בנק ישראל, אשר זוכה לשקט תעשייתי לתקופה משמעותית מאוד.

 

הליך משפטי  על רקע ירידה במספר תלמידי משפטים במכללות השונות:

הליך משפטי במרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן חשף מאחוריו את הירידה בכמות הנרשמים ללימודי משפטים במכללות השונות, ואת צמצומי ההתייעלות הנדרשים מצד המכללות על מנת להתמודד עם ירידה זו. במקרה הנדון, המרכז האקדמי ביקש לפטר ארבעה מרצים. אחד המרצים התקומם על שזומן לשימוע לפני פיטורין. הליך זה נגמר בפשרה בבית הדין שם נקבע כי אותו מרצה ימשיך לעבוד במכללה ויישמר מעמדו, אולם היקף משרתו יצומצם ל70% משרה למשך שנתיים.

מקרה זה חושף את הירידה בכמות הסטודנטים הניגשים ללמוד משפטים, ובייחוד במכללות. מן הכתבה עולה כי לאחר שנים בהם היה שגשוג במספר הנרשמים ללימודי משפטים, בשנים האחרונות יש ירידה משמעותית, שמביאה לפגיעה כלכלית קשה במכללות שאינן מתוקצבות.

ירידה זו במספר הנרשמים הביאה בשנים האחרונות את הסגל האקדמי והסגל המנהלי להתאגד, וכתוצאה מכך לחתימה על הסכמים קיבוציים בין המרכז האקדמי לבין ארגון כוח לעובדים מטעם הסגל המנהלי ו