ארכיון
Please reload

תגיות
Please reload

הערת פסיקה: פיצוי למייסדי הבלט הקלאסי הישראלי בגין פגיעה חמורה ברגשותיהם ובכבודם

November 29, 2018

בפסק הדין סע"ש (ת"א) 10839-02-14 ברטה ימפולסקי נ' אגודת ידידי הבלט הקלאסי בישראל שניתן בספטמבר 2018, נדונה תביעתם של ברטה ימפולסקי והלל מרקמן כנגד המעסיקה שלהם, עמותת הבלט שהקימו ובה עבדו 45 שנה. בפסק דינו, בית הדין האזורי קבע כי התנהלותה של עמותת הבלט לא עולה בקנה אחד עם חובת תום הלב וההגינות המצופה מן המעסיק. התנהלותה של הנתבעת כלפי התובעים לאחר פיטוריהם היוותה פגיעה חמורה וקשה ברגשותיהם ובכבודם.

 

בהערת פסיקה זו, אעסוק בשתי סוגיות משפטיות מעניינות העולות מפסק הדין, שאלת הסמכות העניינית של בית הדין ושאלת הפיצוי בגין הפרת חובת תום הלב אשר הביאה לעגמת נפש.

 

ראשית, עלתה השאלה האם בית הדין מוסמך להכריע בשאלת השבת הלוואות שהעניקו התובעים לעמותה במשך השנים. העמותה טענה כי בני הזוג, אשר שימשו במהלך השנים כמנכ"ל כספים וכמנהלת אומנותית וכוריאוגרפית של העמותה, נתנו את ההלוואות מתוקף מעמדם כ״מייסדים״ ולא כעובדים, וכי ההסכם הנוגע להלוואות מסדיר את היחסים המסחריים שבין הצדדים, הנובעים ממעמדם של התובעים כמייסדים. מנגד, טענו התובעים כי ההלוואות שהעמידו לטובת הנתבעת קשורות ליחסי העבודה שהתקיימו ביניהם לאורך שנים.

 

בית הדין קבע כי המעמד המשפטי של מייסד הוא זמני בלבד. לפי פסק הדין, הזוג ימפולסקי ומרקמן הקימו, כוננו וביססו את הנתבעת, אגודת ידידי הבלט. אך משעה שהעמותה עמדה על רגליה הפכו התובעים להיות עובדיה, פעלו במשך שנים כעובדיה ותרמו לשם המשך פעילותה. הנתבעת הייתה להם לבית ולא רק למקום עבודה. בין הצדדים התקיימו יחסי גומלין: התובעים תמכו בנתבעת כל השנים ובמקביל הייתה הנתבעת למקור פרנסתם ולמקור גאוותם. יחסי האמון שהתקיימו בין הצדדים במהלך השנים הובילו להתנהלות חריגה של עירוב ההון האישי ונכסיהם הפרטיים של הזוג ביחסי העבודה.

 

העובדה שהתובעים הע