ארכיון
Please reload

תגיות
Please reload

עדכון שבועי 15.11.18

 

נציב תלונות הציבור קבע כי לבית-הדין אין סמכות לנהל גישור בהליכים הנדונים בפניו

 

נציב תלונות הציבור על השופטים, אליעזר ריבלין, הוציא הנחיה תקדימית בה קבע כי בניגוד לפרקטיקה הנהוגה כיום, שופטי בית-הדין לעבודה לא יוכלו לערוך גישורים בהליכים הנידונים בפניהם. ההנחיה נקבעה בעקבות תלונה שהוגשה לנציב על התנהלות שופטי בית-הדין הארצי לעבודה בהליך שעסק בסכסוכי העבודה בנמל אשדוד. שופטי בית-הדין קיימו התייעצויות ודיונים שונים עם הצדדים להליך בחדר נפרד שלא במסגרת ההליך באולם המשפט. לטענת המתלונן, ההליך המקביל שהתנהל החליף במובן מסויים את הדיון הפומבי באולם בית המשפט, זאת ללא פרוטוקול, וללא נוכחות כל הנוגעים בדבר.

 

לטענת השופטים, זוהי מדיניות מקובלת הנוהגת במשך זמן רב, במסגרתה מנסה בית-הדין לסייע לצדדים להגיע לפתרון הסכסוך במטרה להביא למניעת נזקים עצומים למשק. עוד הם טוענים, כי פרקטיקה זו מקובלת על כל הצדדים ומסייעת לבית-הדין למלא את תפקידו ביישוב סכסוכי העבודה בצורה הטובה ביותר.

 

הנציב קבע כי אכן לכלי זה יעילות רבה ביישוב סכסוכי העבודה בצורה מהירה ואפקטיבית, אך עם זאת לא ניתן להמשיך לקיים פרקטיקה זו. ראשית, אין לפרקטיקה עיגון בחוק, ולא נמצא מקור אשר מסמיך את בית-הדין לנהל ישיבות שאינן פומביות ולשמש בעצמו מגשר בין הצדדים. בנוסף, הפרקטיקה פוגעת בפומביות הדיון ובאמון הציבור בבית-הדין. לדברי הנציב ראוי שהמחוקק ייתן דעתו לסוגיה.

 

החלטה תקדימית זו מעלה שאלות שונות, הראשונה שבהן נוגעת לסמכותו של נציב תלונות הציבור על השופטים לקבוע הנחיה לכלל השופטים כיצד לנהוג בדין. תפקידו של הנציב הוא לדון בתלונות על שופטים ספציפיים, אך האם בידו לקבוע הנחיות בנוגע להתנהלות כלל השופטים? (קביעתו של הנציב הייתה כי ההרכב הספציפי לגביו הוגשה התלונה פעל כראוי שכן זו הייתה הפרקטיקה הנהוגה). בנוסף, ייתכן כי הפסקת הפרקטיקה האמורה תפגע ביכולת בית-הדין לסייע לצדדים במשא ומתן, מה שיגרור שביתות ונזקים למשק. אם כן, לא ברור מה תהיה השפעת ההנחיה על התנהלות בתי-הדין והאם ראוי שהיא תיכנס לתוקף.

 

שביתת העובדים הסוציאליים כמחאה על האלימות כלפיהם

 

איגוד העובדים הסוציאליים