ארכיון
Please reload

תגיות
Please reload

הערת פסיקה: נטל ההוכחה בתובענה לגמול שעות נוספות

November 14, 2018

בפסק דין ע״ע (ארצי) 30878-11-16 נורדשטיין נ׳ קורבן, שניתן ב-6 לספטמבר 2018, נידון יישומו של סעיף 26ב לחוק הגנת השכר (תיקון 24 משנת 2008), העוסק בהעברת הנטל, בתובענות לגמול שעות נוספות, מן העובד אל המעסיק, להוכיח ״כי העובד לא עמד לרשות העבודה במשך שעות העבודה השנויות במחלוקת״. העובדת טענה לעבודה של שישה ימים בשבוע בממוצע של 17 שעות נוספות שבועיות והעמידה את תביעתה על 60 שעות נוספות בחודש (הגבול בחוק להעברת נטל ההוכחה), בעוד המעסיק טען לאי עבודה כלל בשעות נוספות או בימי שישי.

 

הפסיקה בבית הדין האזורי, שאושרה בארצי, הייתה שהראיות מצביעות על כך שהייתה עבודה בשעות נוספות, הגם שהקיפן לא ברור. במצב זה, כפי שנפסק בעבר בע״ע 47715-09-14 ריעני נ׳ אליאסי שיווק בע״מ, חל סעיף 26ב ומאחר שהמעסיק לא הרים את נטל ההוכחה ביחס להיקף השעות, מתקבלת גירסתה של העובדת. פסיקת הארצי מוסיפה באוביטר, שגם במקרה שלא ניתן היה להכריע האם עבדה העובדת בשעות נוספות, הרי שגם אז היה חל בענייננו סעיף 26ב, החל גם במקרים בהם כפות המאזניים שוות בעניין זה.

 

אלא, שמעיון בעובדות המקרה בפס״ד ריעני ופס״ד נורדשטיין, נראה שיש תזוזה בפסיקה לטובת העובדים.

 

בעוד בפס״ד ריעני, העובד נתן גירסה מדויקת, באילו שעות עבד ברמה השבועית, הרי שגירסת העובדת כאן הייתה כללית מאוד והתייחסה לממוצע שעות עבודה. למרות זאת, בפס״ד ריעני נקבע ש״התובע לא הציג כל גרסה עובדתית ממנה ניתן ללמוד כיצד ועל בסיס אילו נתונים הוא טוען למתכונת עבודה שהוצגה בתצהירו״ וכן ״בהעדר גרסה עובדתית מהימנה ממנה ניתן ללמוד כי התובע הועסק שעות נוספות, אין אנו מקבלים את תביעתו ברכיב זה״. [ההדגשה אינה במקור]

 

לעומת זאת, בפסק הדין החדש, נראה שיש חזרה לדברים שנאמרו בפס״ד מוקדם יותר – ע"ע (ארצי) 15546-05-11 בוסקילה נ' נתיבי מעיין אביב בע"מ – בו נקבע שמצד העובד מספיקה גירסה כלשהי למתכונת עבודתו ונטל השכנוע הוא לחלוטין על המעסיק להוכיח שלא נעבדו כלל שעות נוספות או שמתכונת העבודה הנטענת אינה נכונה, כאשר א