ארכיון
Please reload

תגיות
Please reload

עדכון שבועי - 1.11.2018

November 1, 2018

"אמנת איזון בית-עבודה": במשרד המשפטים מתמודדים עם מושג ה"ענוחה"

על רקע עזיבת עובדים צעירים את משרד המשפטים לטובת השוק הפרטי, מנכ"לית משרד המשפטים, אמי פלמור, גיבשה לאחרונה אמנה שמטרתה לשרטט קווי הפרדה ברורים בין חיי העבודה לחיים האישיים של עובדי המשרד. זאת, במטרה לנסות ולמגר את השחיקה והעומס מהם סובלים עובדי משרד המשפטים, ועובדי הפרקליטות בפרט.

 

לאמנה שני סעיפים מרכזיים. על פי הסעיף הראשון, יוטלו הגבלות על יצירת קשר עם עובדים באמצעים אלקטרוניים. נקבע כי אין ליצור קשר עם עובדים לפני השעה 8:00 ולאחר השעה 19:00, וכן בשבתות ובחגים, אלא במקרים דחופים בלבד. על פי הסעיף השני, בכל יחידה במשרד יתאפשר לעובדים לעצב את שבוע העבודה שלהם ביחד עם מנהליהם בהתאם להעדפות אישיות, באופן שיאפשר לעובדים לצאת לחופשה ולהימנע מהטרדות בשעות הפנאי.

 

לדברי עובדי הפרקליטות קיים קושי ביישום כללי האמנה, מכיוון שלצורך עבודתם הפרקליטים עומדים בקשר עם גורמים חיצוניים למשרד המשפטים, כמו חוקרי משטרה, קורבנות עבירה וסנגורים, הרגילים לזמינות מרבית מצד הפרקליטים. לדברי אחד מן הפרקליטים, ניתן יהיה ליישם את מתווה האמנה במקביל לתגבור כוח אדם בפרקליטות הפלילית.

 

הסכם העבודה בין הנהלת אל-על והטייסים מעלה שאלות באשר להגדרת יחידת המיקוח

השבוע נחתם הסכם בין חברת אל-על לבין ועד טייסי אל-על והסתדרות העובדים החדשה, אשר יעמוד בתוקפו עד יום 31.10.2024. המשא ומתן בין הצדדים נערך על רקע הצורך בהתאמות מתכונת הפעילות של הטייסים, לאור תיקון תקנות המנוחה החדשות לצוותי אוויר (FTL – Flight Time Limitations).

 

בנוסף על הסדרת היבטים תפעוליים, כמו הסדרת מנגנון הכוננות וזמני המנוחה ומנגנון הצבת הצוותים, הוסדרו גם היבטים תקציביים הנוגעים לתגמול הטייסים והעלאת שכרם. כמו כן, מסדיר ההסכם מנגנון ליישוב חילוקי דעות, וכן במסגרתו התחייבו הטייסים לשקט תעשייתי במשך תקופת ההסכם.

 

חתימת ההסכם מעלה שאלות בנוגע להגדרת יחידת המיקוח בחברת אל-על. נציין, כי בס"ק (ארצי) 21/10 הסתדרות העובדים הלאומית בישראל – הסתדרות העובדים הכללית החדשה, קב