ארכיון
Please reload

תגיות
Please reload

הערת פסיקה- זכותו לפרטיות של עובד במסגרת הליך משפטי

April 23, 2018

בפסק דין שניתן במרץ 2018 (עע (ארצי) 40711-04-17 פישר תעשיות פרמצבטיות בערבון מוגבל נ' אברהם שטטר) בחן בית הדין הארצי האם יש לאפשר למעסיק לאחר סיום יחסי העבודה גישה לדו"חות איכון למכשיר טלפון נייד שניתן לעובד על ידי המעסיק.

 

העובד היה סוכן מכירות שקיבל מהחברה המעסיקה רכב וטלפון נייד על מנת שישמשו אותו למכירותיו ברחבי הארץ. לאחר שבע עשרה שנות עבודה הוזמן לשימוע לפני פיטורים, שם נטען בפניו שאיכות עבודתו ירדה בשנתיים האחרונות, וקיימת "אי אמינות לגבי שעות העבודה" שלו, בשל חשש שהעובד מנצל את הגמישות שבעבודתו לעיסוק צדדי כסוכן נדל"ן. לאחר שפוטר, הוגשה תביעה מצד העובד לבית הדין האזורי לעבודה בנצרת על אי תשלום זכויות, בינן שעות נוספות.

 

במסגרת הדיון בתביעה העלתה המעסיקה את הבעייתיות שבבחינת שעות העבודה של עובד בעל מסגרת עבודה כה גמישה, והעלתה בקשה לדו"חות איכון שבעזרתם ניתן יהיה לבדוק את שגרת העבודה של העובד, הן לצורך הכרה בשעות נוספות במידת הצורך והן לחילופין לאיתור היותו עובד בעבודה נוספת על חשבון שעות העבודה שלו בחברה. העובד מצידו, הסתמך על פסיקה קודמת (ע"ע (ארצי) 90/08 איסקוב – הממונה על חוק עבודת נשים; עס"ק (ארצי) 7541-04-14‏ הסתדרות העובדים הכללית – עיריית קלנסווה) לפיה יש צורך בהודעה ברורה מראש מצד מעסיק על מדיניות המאפשרת פגיעה בפרטיות העובד. בהיעדרה, המעקב אחרי העובד בעזרת דו"חות איכונים הוא אסור בשל הפגיעה בזכות לפרטיות, ולכן אין לאפשר את בקשת החברה. בית הדין האזורי קיבל את עמדת העובד ועל סוגיה זו הוגשה בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי.

 

הפתרון המשפטי של בית הדין הארצי נשען על איזון בין האינטרס לגילוי האמת, תוך התייחסות לחשיבות היתרה של הגינות ושקיפות במסגרת יחסי עבודה בהשוואה למערכות יחסים משפטיות אחרות, למול הזכות החוקתית לפרטיות. מדובר בשאלה חוזרת המתעוררת לאור התקדמות הטכנולוגיה, שמקנה למעסיק כלים מגוונים יותר לפיקוח על עובדים, כמו גם מאפשרת לעובד לשנות את התייחסותו לשעות העבודה, אם בבחירה לעבוד מהבית באמצעות האינטרנט או לעסוק במסגרת העבודה בנושאים שאינם קשורים אליה. בהתחשב בכך שזכויות היסוד הן יחסיות, מבקש בית הדין לאזן בינן לאור נסיבות המקרה, כאשר התוצאה הסופית שנקבעה היא שדו"חות איכון יימסרו למעסיקה, אך אלו יוגבלו לחודשיים האחרונים של העסקת העובד ולשעות העבודה שבהן אמור היה לעבוד. כמו כן, לפני שיוגשו למעסיקה, יועברו לעובד, שיוכל לבחור להשחיר חלק מהפרטים, כך שהפגיעה בו תצומצם משמעותית. נקודת ההנחה ממנה יוצא בית הדין היא שכ