ארכיון
Please reload

תגיות
Please reload

חובת המעסיק לחפש תפקיד חלופי לעובד העומד בפני פיטורים

March 26, 2018

עע (ארצי) 67949-09-16 שמואל וגמן נ' י. ו. גליל הנדסה בע"מ (פורסם בנבו, 17.1.18)

 

לאחרונה התווה בית-הדין הארצי הלכה חדשה בנוגע לחובות המעסיק כלפי עובד שיש כוונה לפטרו. הלכה זו אמנם תואמת לקו שנקטו בתי-הדין לעבודה בשנים האחרונות, אך ניתן לתהות על אודות השימוש שעושה בית-הדין לעבודה בדוקטרינות מדיני החוזים הכלליים.

 

המערער, שמואל וגמן, הועסק בחברה במשך 29 שנים; בהיותו מספר שנים לפני גיל הפרישה, נמסר לו כי הוחלט למנות במקומו עובד אחר. כשבועיים לאחר שהמערער ומעסיקו סיכמו שיישקלו תפקידים חלופיים עבור המערער, התקיימה פגישה נוספת בה נמסר למערער כי הוחלט לסיים את עבודתו בחברה. בית-הדין האזורי הכיר בעובדה שתפקודו המקצועי של המערער לא היה משביע רצון, אך נקבע כי על המעסיק היה להודיע למערער מראש, לפני הפגישה השנייה, כי לא נמצא תפקיד מתאים עבורו, וכי היה על המעסיק לעשות "מאמצים מיוחדים שלא לסיים העסקתו" ואף לנקוט "בהעדפה מתקנת" כלפיו (פס' 10-11).

 

בית-הדין הארצי אישרר את מסקנות הערכאה קמא, הגם שבחר בנימוקים משפטיים שונים, בקובעו כי חובת המעסיק לחפש תפקיד חלופי נובעת מחובת תום-הלב ולא בהכרח משיקולי העדפה מתקנת. לביסוס מסקנתו הביא בית-הדין את פרשת ג'קי רבח, בה נקבע שקמה למעסיק חובה לחפש תפקיד חלופי עבור נהג אוטובוס שעבר תאונת עבודה שמנעה ממנו להמשיך בתפקידו. ניתן אמנם לבקר את תקפות ההיקש לענייננו (שכן אי-יכולתו של רבח להישאר בתפקידו נבעה ישירות מעבודתו, בעוד לחוסר-התאמתו של מר וגמן לתפקיד לא היה קשר למעסיקו), אך אין חולק כי למעסיק קיימת חובת תום-לב מוגברת כלפי עובדיו; השאלה העיקרית הינה מה ראוי שיהיה היקפה.

 

על שאלה זו ענה בית-הדין בפרשת רבח באמצעות אזכור דוקטרינת הביצוע בקירוב בדיני החוזים, לפיה "זכאי נפגע מהפרת חוזה, במקרים שבהם הביצוע הפך לבלתי אפשרי, לתחליף הקרוב ככל האפשר למה שהובטח" (הדגשות שלי – ט"מ; גבריאלה שלו, דיני חוזים - החלק הכללי (2005), בעמ' 125). אין חולק שתנאי ה-"ביצוע בלתי-אפשרי" מתקיים בעת סיום יחסי עבודה, אך ניתן להעלות ספק – שבו לא דן בית-הדין – אם פיטורין מהווים "הפרת חוזה" במובן הקלאסי של המונח. בנוסף, פרופ' שלו מדגישה כי הדוקטרינה תופעל כאשר "אפשר להגשים את כוונת הצדדים המקורית תוך סטיה לא גדולה מן החיוב החוזי המקורי" (שם). ניתן לטעון לכאן ולכאן בשאלה אם מציאת תפקיד חלופי אכן מהווה סטייה "לא גדולה" שכזו (ובמילותיו של השופט זילברג בפרשת פרנט: "שינויים קלים ולא יסודיים"; עמ' 387), אך השופטים בפרשות וגמן ורבח לא דנו בסוגיה לגופה, אלא