ארכיון
Please reload

תגיות
Please reload

"כדורגל משחקים משבת לשבת"- אך האם זה ראוי?

November 30, 2017

במהלך שנות קיומה של המדינה השתרש הכדורגל בשבת כמוסד תרבותי. כך למשל, נשיא המדינה התבטא ש"כדורגל בשבת הוא הרגל, מדובר על חלק מהסטטוס קוו", ואילו רק לאחרונה התייחס השופט הנדל לכדורגל כמאפיין בולט בשבת של הציבור החילוני (התאחדות הסוחרים והעצמאים הכללית נ' שר הפנים, פסקה 2 לפסק דינו). עם זאת, מסורת זו עומדת בניגוד לתפיסה היהודית המסורתית הרואה ביום השבת יום מנוחה בו אסורה עבודה. התפיסה מעוגנת גם בחוק ב§7 לחוק שעות עבודה ומנוחה האוסר על יהודים לעבוד בשבת, בין השאר עקב רצון סוציאלי לשמר יום מנוחה אחיד. על רקע זה, בשנים האחרונות חלק מן העובדים שנפגע יום המנוחה שלהם, הכדורגלנים, החלו לפעול לעצירת פגיעה זו. כך למשל, נשלחה עצומה לראש הממשלה עליה חתמו כ-250 כדורגלנים משתי הליגות הבכירות. מספר זה מהווה כשליש מכלל השחקנים בליגות אלו, אך בבחינת השחקנים היהודים בלבד מדובר על כקרוב למחצית. במקביל, קודמו בשנים האחרונות גם הליכים משפטיים, בתחילה כתביעה אזרחית אך מאוחר יותר גם כעתירה לבג"צ שעודנה תלויה ועומדת.


עיקרה של העתירה נגע לכך שאין הסמכה בחוק המאפשרת את פעילות ענף הכדורגל בשבת. בניגוד לענפי הרפואה או המלונאות למשל, שלהם ניתן היתר מפורש מטעם שר העבודה המאפשר פעילות בשבת, מאז קום המדינה פועל הכדורגל בישראל בניגוד לחוק תוך שגורמי אכיפת החוק נוקטים במוצהר במדיניות אי אכיפה כחלק משימור הסטטוס קוו. כתגובה לעתירה הוקמה ועדה מטעם משרד התרבות והספורט שבחנה את הפסקת פעילות הכדורגל בשבתות, ומצאה שמהלך שכזה יביא לנזק כלכלי בהיקף של כ-24 מיליארד ₪, אשר עשוי להביא אף לסגירת הענף. כמענה למצב זה, קבע לאחרונה ראש הממשלה שיינתן היתר, ובכך תתייתר העילה המשמעותית ביותר בעתירה. עם זאת,