RSS Feed
ארכיון
Please reload

תגיות
Please reload

December 28, 2017

הרפורמה בחברת חשמל לא משתלמת

משרדי האוצר והאנרגיה הגיעו להסכמות עם חברת החשמל וההסתדרות על המתווה המתגבש בחברת החשמל. כחלק מהרפורמה, שתמשך שמונה שנים, צפויים 2,800 עובדים לעזוב את החברה. מבין אלו 1,800 עובדים יוצאו מהחברה, ועוד 1,000 עובדים יפרשו לפנסיה ובמקומם לא ייקלט...

December 1, 2017

שביתת הרופאים

ההסתדרות הרפואית הכריזה לפני שבועיים על סכסוך עבודה כללי, על רקע הצעת חוק של ח"כ דוד אמסלם, שאושרה בוועדת השרים לחקיקה בקריאה טרומית, המונעת מעבר רופאים בין קופות חולים באותו יישוב. ביום חמישי ה-29/11 הוכרזה שביתת אזהרה בת 24 שעות בכל בתי החולים ובכל מרפאו...

November 9, 2017

הצעת חוק להארכת צווי הריתוק לעובדי המחקר בכורים הגרעיניים

ועדת החוץ והביטחון אישרה לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק ממשלתית שתאפשר להאריך את תוקף צווי הריתוק לעובדי המחקר בכורים הגרעיניים עד ה-14 לפברואר 2018. 

ההצעה באה על רקע הכרזת ארגון סגל המחקר במערכת הביטחון, שמייצג ב...

November 3, 2017

בזק ביקשה צו מניעה כנגד עובדיה שפתחו בעיצומים בשל הוראת משרד התקשורת לאפשר לכל הקבלנים לבצע עבודות בתשתיות של בזק עבור המתחרות, כאשר המתחרות טוענות שהעבודה דרך טכנאי בזק יקרה פי שלושה מעבודת קבלנים אחרים.

מדובר בחלק מסכסוך עבודה שהוכרז בדצמבר 2016 עקב הוראת משרד התקשורת...

Please reload