RSS Feed
ארכיון
Please reload

תגיות
Please reload

הסדרת הנסיעות השיתופיות  

שר התחבורה ישראל כץ חתם השבוע על תקנות המסדירות את התנאים של נסיעה שיתופית (קאר פול). התקנות מציבות תנאים מסוימים להסעות השיתופיות והן שלכל נהג פרטי מותר לעשות מקסימום שתי נסיעות שיתופיות ביום, הנסיעות צריכות להיות מתואמות מראש בין הנוסעים והנה...

Please reload