RSS Feed
ארכיון
Please reload

תגיות
Please reload

May 10, 2018

הרפורמה בנמלים:

בשבוע שעבר פצחו עובדי נמל אשדוד ב"שביתה איטלקית" במחאה כנגד הרפורמה המתגבשת בנמלים, תוך "הקפדה" עודפת על כללי הבטיחות הגורמת באופן מכוון לירידה בתפוקת הנמל. ביום א' 06.05.18 הוציא בית הדין האזורי בבאר שבע, צו מניעה זמני המורה להסתדרות, ולוועדי העובדים של...

November 23, 2017

בפוסט זה אדון בפסיקה העוסקת בשאלת קיזוז שכרו של מי שנמצא שהיה עובד אך על פי החוזה בינו לבין מעסיקו הועסק כקבלן עצמאי. בסוגיה זו ישנן שתי גישות מרכזיות: אחת, אשר מצאה ביטוי מרכזי בפסק-דין רפי רופא, קובעת כברירת מחדל כי עובד שסווג כקבלן לא יצטרך ״להחזיר״ (במסגרת קיזוז) א...

Please reload