RSS Feed
ארכיון
Please reload

תגיות
Please reload

December 5, 2019

דיני עבודה ו-Black Friday

ביום "שישי השחור" (Black Friday), קבוצה הנקראת "United for Respect) "UFR), קואליציית עובדים וארגונים הנאבקים בשכר נמוך ובתנאי עבודה מגונים בתעשייה הקמעונאית, הפגינה בעד עובדים שנפגעו מהתנכלות בשל נסיונות התארגנות לשיפור תנאי העבודה. UFR צמחה מת...

December 25, 2018

בישראל שוהים כיום על פי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה כ-35,000 מבקשי מקלט מאפריקה, מתוכם כ20% מסודאן וכ72% מאריתריאה (ראו רשות האוכלוסין וההגירה, נתוני זרים בישראל משנת 2018). אריתריאה וסודאן הינן שתיהן מדינות המפרות בצורה בוטה ורחבה זכויות אדם, כפי שתואר בהרחבה בבג״ץ 7...

April 30, 2018

תנאים מפלים על רקע גיל בהסכם קיבוצי

השבוע פורסם כי טייס אל על לשעבר מיכאל כץ, עתר לבית המשפט העליון בבקשה לבטל את פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה בנושא גיל הפרישה של טייסים בחברה. בית הדין קבע שהטייסים הוותיקים של אל על, שבשל דרישה רגולטורית (הנובעת מתקנה 21 לתקנות הט...

November 23, 2017

סוגיית גיל הפרישה לנשים נידונה בכנסת כבר מספר שנים, כאשר נעשו מספר ניסיונות להעלות את גיל הפרישה. חוק גיל פרישה, תשס"ד-2004 העלה בצורה הדרגתית את גיל הפרישה לנשים, מגיל 60 לגיל 62. החוק עוסק גם בהעלאת גיל הפרישה בהדרגתיות מגיל 62 לגיל 64, ולפי הנחיותיו ועדת הכספים היית...

Please reload