RSS Feed
ארכיון
Please reload

תגיות
Please reload

January 24, 2019

בשנים האחרונות אנו עדים לפסיקות של בתי הדין לעבודה המרחיבות את איסור הפיטורים בתקופה המוגנת בהריון ולאחר החזרה מחופשת הלידה באופן שאינו בהכרח נובע מהחוק עצמו. במאמר דעה זה אבקש לדון באופן ביקורתי בהיבטים העולים מפסיקת בתי הדין לעבודה ואעמוד על התוצאה (ההשלכות) של הסדר...

January 12, 2018

בפסק הדין אורטל שמעון רז נ' עמותת הקרן להתחדשות בחינוך, שניתן ביום 21.12.2017, נדונה תביעתה של פסיכולוגית קלינית שפוטרה מעבודתה בזמן היותה בהיריון. התובעת עבדה במשך שלוש שנים במשרה חלקית בפרוייקט "כנפיים", פרוייקט העשרה בבתי ספר עירוניים שהפעילה חברת יובל חינוך בע"מ (ת...

Please reload