RSS Feed
ארכיון
Please reload

תגיות
Please reload

בפסק הדין ע"ע (ארצי) 29196-11-17‏ אינה דוקטור - קלינור שירותים לישראל בע"מ (להלן: פסק דין קלינור) שניתן בידי בית הדין הארצי לעבודה, נידון ערעורן של עובדות קבלן שהועסקו ע"י חברה קבלנית למתן שירותי ניקיון ואחזקה בבית אבות. העובדות התפטרו מעבודתן אצל חברת הקבלן בעקבות סיו...

December 6, 2018

בפסק דין סעש (ת"א) 60098-03-14 סרגיי פסנקו נ' אליתה ליוינג ישראל בע"מ שניתן בתאריך 22.10.2018, דחה בית הדין האזורי בתל אביב, בפסק דינו של כב׳ השופט אורן שגב, את תביעתם של סרגיי פסנקו וודים קוטוב להכרה בהתקיימותם של יחסי עבודה בינם לבין חברת הריהוט אליתה ליוינג. בפסק הד...

January 4, 2018

האוצר מבקש לאפשר הפחתת שכר לנוקטים בעיצומים

על פי דיווחי התקשורת, לאחרונה פנה הממונה על השכר במשרד האוצר, ערן יעקב, לבג"ץ, בבקשה להפוך את פסיקת בית הדין הארצי לעבודה בעניין תשלום עבור ימי עיצומים, שניתנה באוגוסט 2017. בפסק הדין, הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' חברת נמל...

November 9, 2017

הצעת חוק להארכת צווי הריתוק לעובדי המחקר בכורים הגרעיניים

ועדת החוץ והביטחון אישרה לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק ממשלתית שתאפשר להאריך את תוקף צווי הריתוק לעובדי המחקר בכורים הגרעיניים עד ה-14 לפברואר 2018. 

ההצעה באה על רקע הכרזת ארגון סגל המחקר במערכת הביטחון, שמייצג ב...

Please reload