RSS Feed
ארכיון
Please reload

תגיות
Please reload

November 8, 2019

שנה למחאת עובדי גוגל- מה נשתנה?

בראשית נובמבר 2018 מחו עובדי גוגל ברחבי העולם נגד האופן בו החליטו בכירי החברה לטפל בתלונות על הטרדה מינית, וזאת בעקבות דיווח בניו יורק טיימס לפיו, בשעתו, שני בכירים עזבו את החברה על רקע טענות ביחס להתנהגות מינית לא נאותה, אך זכו ב"חבילת ה...

המפעלים בדרום בסכנה

מפעל חרסה לייצור כלים סניטריים שבבאר שבע לא פתח את שעריו לאחר חג הפסח. זאת, לאחר שהוחלט סופית שהוא ייסגר ובמהלך החג שוגר מכתב מיו"ר המפעל לעובדים, בו הודיע על סגירת המפעל, לאור התעדוף שנותנת המדינה, לדבריו, לייבוא מוצרים קרמיים על פני תמרוץ התעשייה ה...

פרקטיקת העסקה במתכונת של ״הסתכלות״ בקרב רופאים צעירים

לאחרונה, נחשפה בכתבה בעיתון ״גלובס״ פרקטיקת העסקה של רופאים צעירים לאחר סטאז׳ ולפני התמחות במתכונת של ״הסתכלות״ שהינה למעשה העסקה ללא שכר ותנאים, כשלב מקדים על מנת להתקבל להתמחות. כעולה מן המתואר בכתבה, למעשה הרופאים...

March 14, 2019

בית הדין הארצי לעבודה דחה בעסק (ארצי) 61532-12-16 את ערעורה של רשת הדיור המוגן "בית בלב" על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה אשר חייב את הרשת לפצות את הסתדרות העובדים בסכום של 300,000 ₪ בשל ניסיונותיה לחבל במאמץ העובדים להתאגד במקום עבודתם. הפרשה החלה בשנת 2016 כאשר...

June 27, 2018

סכסוך העבודה בעקבות רפורמת הנמלים

הסתדרות העובדים הכללית פנתה לאחרונה לבית-הדין הארצי לעבודה בבקשה לאפשר לעובדי הנמלים לשבות. זאת לאחר כשלושה שבועות של מו"מ בנוגע לרפורמה בנמלים, שלטענת ההסתדרות נקלעו למבוי סתום בחלק מהנושאים – כגון תנאי הפרישה מרצון לעובדי דור א' והבעל...

March 17, 2018

בסוף חודש זה עתיד נשיא בית-הדין הארצי לעבודה, יגאל פליטמן, לפרוש מתפקידו, אותו תמלא סגנית הנשיא ורדה וירט-ליבנה. רשימה זו תנסה לעמוד בקצרה על דמויותיהם השיפוטיות של הנשיא היוצא והנשיאה הנכנסת, ולהצביע על מגמות קיימות ועתידיות בפסיקות בית-הדין הארצי תחת ההנהגה המשתנה.

הנ...

December 28, 2017

הרפורמה בחברת חשמל לא משתלמת

משרדי האוצר והאנרגיה הגיעו להסכמות עם חברת החשמל וההסתדרות על המתווה המתגבש בחברת החשמל. כחלק מהרפורמה, שתמשך שמונה שנים, צפויים 2,800 עובדים לעזוב את החברה. מבין אלו 1,800 עובדים יוצאו מהחברה, ועוד 1,000 עובדים יפרשו לפנסיה ובמקומם לא ייקלט...

Please reload