RSS Feed
ארכיון
Please reload

תגיות
Please reload

May 24, 2018

פערי שכר גדולים בין עצמאיים לעצמאיות

במחקר שפורסם השבוע על ידי משרד הכלכלה עולים נתונים המצביעים על פערי שכר גבוהים בין עובדים עצמאיים לעובדות עצמאיות, כ-21% בבחינת השכר הממוצע לשעה (56 ₪ לאישה למול 68 ₪ לגבר). יצוין כי מדובר בשיעור דומה לממוצע ה-OECD, ובשיעור דומה לפער...

March 17, 2018

בסוף חודש זה עתיד נשיא בית-הדין הארצי לעבודה, יגאל פליטמן, לפרוש מתפקידו, אותו תמלא סגנית הנשיא ורדה וירט-ליבנה. רשימה זו תנסה לעמוד בקצרה על דמויותיהם השיפוטיות של הנשיא היוצא והנשיאה הנכנסת, ולהצביע על מגמות קיימות ועתידיות בפסיקות בית-הדין הארצי תחת ההנהגה המשתנה.

הנ...

Please reload