RSS Feed
ארכיון
Please reload

תגיות
Please reload

November 16, 2017

שביתת מורי התיכונים

מורי התיכונים הודיעו על שביתה ליום אחד בתחילת השבוע, עקב חילוקי דעות במו"מ בנוגע לשכר המורים הותיקים. טרם לשביתה, במהלך המו"מ, הסכימו הצדדים על שכר התחלתי של 8,000 ש"ח למורים בתיכונים, אך המורים דרשו תוספת שכר גם למורים בעלי ותקשל 8-35 שנים.

ביום א' ה...

Please reload