RSS Feed
ארכיון
Please reload

תגיות
Please reload

March 26, 2018

עע (ארצי) 67949-09-16 שמואל וגמן נ' י. ו. גליל הנדסה בע"מ (פורסם בנבו, 17.1.18)

לאחרונה התווה בית-הדין הארצי הלכה חדשה בנוגע לחובות המעסיק כלפי עובד שיש כוונה לפטרו. הלכה זו אמנם תואמת לקו שנקטו בתי-הדין לעבודה בשנים האחרונות, אך ניתן לתהות על אודות השימוש שעו...

March 25, 2018

תאונות באתרי בנייה

השבוע דווח כי אתר בנייה בבני-ברק נסגר לחודש ימים בשל ליקויי בטיחות, וזאת מבלי שאירעה בו תאונת עבודה. כפי שנדון בעבר בבלוג זה ("על האחריות לבטיחות בעבודה, בעקבות פס״ד זאדה – יעז חברה לבניה"), ענף הבנייה בישראל רווי בליקויי בטיחות ובאכיפת חסר, ורק בשנים...

הרחבת אחריות המעביד לנזק שנגרם עקב מניעת טיפול רפואי:

בהתפתחות פסיקתית מהעת האחרונה הרחיב בית הדין לעבודה את ההגדרה של "פגיעה בעבודה". כעת, פגיעה זו עשויה לחול גם על נסיבות שבהן העובד נמנע מקבלת טיפול רפואי עקב העבודה או בשל תנאיה, ובשל כך הוחמרה מחלתו. המשמעות הכלכלית...

March 17, 2018

בסוף חודש זה עתיד נשיא בית-הדין הארצי לעבודה, יגאל פליטמן, לפרוש מתפקידו, אותו תמלא סגנית הנשיא ורדה וירט-ליבנה. רשימה זו תנסה לעמוד בקצרה על דמויותיהם השיפוטיות של הנשיא היוצא והנשיאה הנכנסת, ולהצביע על מגמות קיימות ועתידיות בפסיקות בית-הדין הארצי תחת ההנהגה המשתנה.

הנ...

March 4, 2018

מיכאל כץ נ' אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ

בינואר האחרון קיבל בית הדין הארצי לעבודה את ערעורה של חברת אל-על על החלטת בית הדין האזורי בתל-אביב לשנות סעיפים בהסכם קיבוצי הנוגע לתנאי העבודה של טייסיה הותיקים. בהערת פסיקה זו אסקור ואבקר בקצרה את החלטות שתי הערכאות בפרשה.

תקנה...

Please reload