RSS Feed
ארכיון
Please reload

תגיות
Please reload

June 27, 2018

סכסוך העבודה בעקבות רפורמת הנמלים

הסתדרות העובדים הכללית פנתה לאחרונה לבית-הדין הארצי לעבודה בבקשה לאפשר לעובדי הנמלים לשבות. זאת לאחר כשלושה שבועות של מו"מ בנוגע לרפורמה בנמלים, שלטענת ההסתדרות נקלעו למבוי סתום בחלק מהנושאים – כגון תנאי הפרישה מרצון לעובדי דור א' והבעל...

June 20, 2018

לאחרונה הוכרע ערעור בתביעה שעסקה, בין השאר, בפרשנות החריגים לתחולת חוק שעות עבודה ומנוחה (ע"ע 30933-09-16 פיטרו הכט נ' דותן דהן, 7.5.2018). העובד, מנהל מכירות בחברת רהיטים קטנה, התפטר לאחר כשמונה שנות עבודה בשל מתח נפשי קשה, ובתגובה טענו בעלי החברה כי מתקיים החריג שבסע...

April 1, 2018

טיפים למלצרים

במסגרת פרשת עומרי קיס ניתן השבוע פסק-דין תקדימי, בו קבע בית-הדין לעבודה כי טיפ (תשר) שיקבל מלצר ייחשב כחלק משכרו. החל מה-1.1.19, על המעסיקים תחול חובה לרשום את הטיפים ולדווח עליהם; בתמורה לחיוב הטיפים הללו במס, המלצרים ייהנו מזכויות סוציאליות כגון ימי מחלה...

March 26, 2018

עע (ארצי) 67949-09-16 שמואל וגמן נ' י. ו. גליל הנדסה בע"מ (פורסם בנבו, 17.1.18)

לאחרונה התווה בית-הדין הארצי הלכה חדשה בנוגע לחובות המעסיק כלפי עובד שיש כוונה לפטרו. הלכה זו אמנם תואמת לקו שנקטו בתי-הדין לעבודה בשנים האחרונות, אך ניתן לתהות על אודות השימוש שעו...

March 25, 2018

תאונות באתרי בנייה

השבוע דווח כי אתר בנייה בבני-ברק נסגר לחודש ימים בשל ליקויי בטיחות, וזאת מבלי שאירעה בו תאונת עבודה. כפי שנדון בעבר בבלוג זה ("על האחריות לבטיחות בעבודה, בעקבות פס״ד זאדה – יעז חברה לבניה"), ענף הבנייה בישראל רווי בליקויי בטיחות ובאכיפת חסר, ורק בשנים...

March 17, 2018

בסוף חודש זה עתיד נשיא בית-הדין הארצי לעבודה, יגאל פליטמן, לפרוש מתפקידו, אותו תמלא סגנית הנשיא ורדה וירט-ליבנה. רשימה זו תנסה לעמוד בקצרה על דמויותיהם השיפוטיות של הנשיא היוצא והנשיאה הנכנסת, ולהצביע על מגמות קיימות ועתידיות בפסיקות בית-הדין הארצי תחת ההנהגה המשתנה.

הנ...

December 21, 2017

ב-14.11.2017 דחה בית-הדין הארצי את ערעורן של ד"ר שרון אילון וד"ר נילי לדור-קרפ, רופאות שיניים שביקשו הכרה ביחסי עובד-מעביד בינן לבין "הדסה", שם ביצעו את התמחותן (עע (ארצי) 28419-11-13 אילון נ' הסתדרות מדיצינית הדסה). הערת פסיקה זו תבקש לקרוא באופן ביקורתי את קביעות בית...

Please reload